Opmerkingen vooraf

Maximaal 3 foto's, 1 opmerking en 1 audiobestand per reactie

Met de vooraf vermelde opmerkingen kun je eventuele niet-naleving rechtvaardigen op het moment van invoer door te klikken op een selectie van redenen. 

Omdat een foto 1000 woorden waard is, kan elk antwoord in je audit worden geïllustreerd met 3 foto's.

De foto's zijn vervolgens toegankelijk via de smartboards en de afbeeldingenmuur, waarmee je lijsten met foto's kunt maken op basis van een groot aantal parameters (criteria, regio's, thema's, scoringsniveau, scenario's, enz.)

3

foto's

1

commentaar

1

audio